artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Miejskiej Bogdan Szulc
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Danuty Gwóźdź
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Krzysztofa Czapli
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnej Barbary Dziubałtowskiej
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Radnego Tadeusza Gajdy