artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe składane na koniec kadencji 2014-2018 Burmistrza Wolborza - Andrzeja Jarosa