artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe składane na koniec pracy Zastępcy Burmistrza - Barbary Goworek.