artykuł nr 1

Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu

artykuł nr 2

Sesje

I Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 20.11.2018 r.

II Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.11.2018 r.  cz. 1

II Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.11.2018 r. cz. 2

III Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 21.12.2018 r. cz. 1

III Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 21.12.2018 r. cz. 2

IV Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.01.2019 r.

V Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.02.2019 r. cz. 1

V Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.02.2019 r. cz. 2

VI Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.03.2019 r.

VII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 17.04.2019 r.

VIII Sesja rady Miejskiej w Wolborzu - 30.04.2019 r.

IX Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 31.05.2019 r.

X Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 27.06.2019 r.

XI Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 06.08.2019 r.

XII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 30.08.2019 r.

XIII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 30.09.2019 r.

XIV Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 30.10.2019 r.

XV Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.11.2019 r.

XVI  Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 30.12 2019 r.

XVII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 30.01.2020 r.

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 27.02.2020 r.

XIX Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 23.04.2020 r.

XX Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.05.2020 r.

XXI Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 10.06.2020 r.

XXII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 03.07.2020 r.

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 21.08.2020 r.

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 17.09.2020 r.

XXV Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 30.10.2020 r.

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 27.11.2020. r.

XXVII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 29.12.2020 r.

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 08.01.2021 r.

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.01.2021 r.

XXX Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 25.02.2021 r.

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 30.03.2021 r.

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 29.04.2021 r.

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 27.05.2021 r.

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 30.06.2021 r.

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.07.2021 r.

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 31.08.2021 r.

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 30.09.2021 r.

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.10.2021 r.

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 25.11.2021 r.

XL Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.12.2021 r.

XLI Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 27.01.2022 r.

XLII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.02.2022 r.

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 30.03.2022 r.

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 27.04.2022 r.

XLV Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 31.05.2022 r.

XLVI Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 30.06.2022 r.

XLVII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 31.08.2022 r.

XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.09.2022 r.

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 28.10.2022 r.

L Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 29.11.2022 r.

LI Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 29.12.2022 r.

LII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 13.01.2023 r.

LIII Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 31.01.2023 r.

LIV Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 24.02.2023 r.

LV Sesja Rady Miejskiej w Wolborzu - 30.03.2023 r.