artykuł nr 1

Zapytanie dotyczące wysokości dochodów do budżetu gminy z tytułu podatków od nieruchomości od istniejących turbin wiatowych

Załączniki:
odpowiedz_4_2022.pdf196 KB
4_2022_zapytanie.pdf152 KB
artykuł nr 2

Zapytanie dot. odbioru odpadów z nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza przez firmę Ekoregion

Załączniki:
odpowiedz_3_2022.pdf810 KB
3_2022zapytanie.pdf46 KB
artykuł nr 3

Interpelacja dot. zawarcia z Powiatem Piotrkowskim porozumienia w zakresie remontów cząstkowych, bieżących dróg powiatowych na terenie Gminy Wolbórz

artykuł nr 4

Zapytanie dotyczące wprowadzenia Polskiego Ładu

Załączniki:
odpowiedz_1_2022.pdf673 KB
zapytanie1_2022.pdf436 KB
artykuł nr 5

Interpelacja - dotyczy przejęcia przez Gminę Wolbórz od Powiatu Piotrkowskiego fragmentu działki nr 1025 w obrębie 4, o pow. ok 26 arów położonej na terenie miasta Wolbórz