artykuł nr 1

Interpelacja - dotyczy określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Wolbórz

artykuł nr 2

Interpelacja - dotyczy zamontowania progu zwalniającego przy wjeździe na Pl. Doktora Siniarskiego

artykuł nr 3

Interpelacja - dotyczy rozbudowania Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolborzu o "Rejestr umów cywilnoprawnych"

Załączniki:
Odpowiedź_3_2021276 KB
interpelacja_3_2021.pdf299 KB
artykuł nr 4

Interpelacja - dotyczy sposobu określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolbórz na rok szkolny

Załączniki:
odpowiedz_2_2021.pdf221 KB
Interpelacja_2_2021468 KB
artykuł nr 5

Interpelacja- dotyczy polityki medialnej Miasta i Gminy Wolbórz

Załączniki:
odpowiedz_1_2021.pdf329 KB
Interpelacja_1_2021274 KB