artykuł nr 1

Zapytanie dotyczące kosztów związanych z organizacją Koncertu Noworocznego

Załączniki:
odpowiedz_2_2023.pdf451 KB
zapytanie_2_2023.pdf120 KB
artykuł nr 2

Zapytanie dotyczące kosztów utrzymania placówek oświatowych na terenie Gminy Wolbórz

Załączniki:
odpowiedz_1_2023.pdf593 KB
zapytanie_1_2023.pdf182 KB
artykuł nr 3

Zapytanie dotyczące wysokości dochodów do budżetu gminy z tytułu podatków od nieruchomości od istniejących turbin wiatowych

Załączniki:
odpowiedz_4_2022.pdf196 KB
4_2022_zapytanie.pdf152 KB
artykuł nr 4

Zapytanie dot. odbioru odpadów z nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza przez firmę Ekoregion

Załączniki:
odpowiedz_3_2022.pdf810 KB
3_2022zapytanie.pdf46 KB
artykuł nr 5

Interpelacja dot. zawarcia z Powiatem Piotrkowskim porozumienia w zakresie remontów cząstkowych, bieżących dróg powiatowych na terenie Gminy Wolbórz