artykuł nr 6

Interpelacja - dotyczy sposobu określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolbórz na rok szkolny

Załączniki:
odpowiedz_2_2021.pdf221 KB
Interpelacja_2_2021468 KB
artykuł nr 7

Interpelacja- dotyczy polityki medialnej Miasta i Gminy Wolbórz

Załączniki:
odpowiedz_1_2021.pdf329 KB
Interpelacja_1_2021274 KB
artykuł nr 8

Odpowiedź

Odpowiedź na interpelację dot. działalności firmy FADREW na ul. Kitowicza w Wolborzu
artykuł nr 9

Interpelacja

Interpelacja dotycząca działalności firmy FADREW.