artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe składane na początku kadencji (2018 - 2023) Burmistrza Wolborza - Andrzeja Jarosa.