artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Zbigniew Klewina

Załączniki:
skan0085.pdfMB
artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Wiceprzewodniczącej Rady Barbary Dziubałtowskiej

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Radnego Dariusza Bińka

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe Radnego Krzysztofa Czapli

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe Radnego Marka Gajdy