artykuł nr 11

Oświadczenie majątkowe Radnego Bogdana Pytla

artykuł nr 12

Oświadczenia majątkowe Radnego Krystiana Smejdy

artykuł nr 13

Oświadczenie majątkowe Radnej Barbary Sobczak

artykuł nr 14

Oświadczenie majątkowe Radnego Janusza Swarbuły

artykuł nr 15

Oświadczenie majątkowe Radnego Pawła Swarbuły