artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok Sekretarz Gminy - Elżbiety Bijoch.