artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnego - Aliny Krakowiak

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe Radnego - Krystiana Smejdy

Załączniki:
Oświadczenie952 KB
artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe Radnego - Danuty Gwóźdź

Załączniki:
OświadczenieMB
artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe Radnego - Barbary Sobczak

Załączniki:
Oświadczenie - korekta1,008 KB
Oświadczenie1,016 KB
artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe Radnego - Łukasza Jagiełło

Załączniki:
Oświadczenie926 KB