artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Skarbnika Gminy - Izabeli Midery.

Załączniki:
midera.pdfMB