artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Sekretarz Gminy - Elżbiety Bijoch.