artykuł nr 1

Wynik postępowania do 30.000 euro

„Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową budynku garażowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na archiwum”