artykuł nr 1

Wynik postępowania do 30.000 euro

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wolborzu”