artykuł nr 1

Wynik postępowania do 30.000 euro

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę budynku szatni na stadionie miejskim