artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu- roboty budowlane

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne do obsługi postępowań przetargowych. Pełna dokumentacja dostępna jest pod adresem: https://e-zp.wolborz.eu/procurements/56/documents

Instrukcja dla wykonawców dotycząca Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne Gminy Wolbórz dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/ .