artykuł nr 1

Klauzula informacyjna - zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem