artykuł nr 1

RB.6220.11.17.2016.MJ

DECYZJA dotycząca przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o łącznej obsadzie 199,5 DJP wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 271, 272, obr. 33 Żarnowica gm. Wolbórz.

obrazek
Załączniki:
DecyzjaMB