artykuł nr 1

RB.6220.7.7.2017.MJ/RB.6220.7.8.2017.MJ

POSTANOWIENIE i OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 MOP 5,5 MPa na odcinku od końcówki istniejącego gazociągu DN400 MOP 5,5 MPa relacji Mory – Piotrków Trybunalski zlokalizowany na terenie działki o nr ewid. 45/1, obręb 0026 Proszenie, jednostka ewidencyjna 101011_05, gmina Wolbórz do granicy z miastem Piotrków Tryb., działka nr ewid. 45/2, obr. 0047 Piotrków Tryb., jednostka ewidencyjna 106201_1.

 

 

Załączniki:
Obwieszczenie216 KB
Postanowienie669 KB