artykuł nr 1

RB.6220.2.14.2017.MJ

DECYZJA dotycząca przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży antenowej na potrzeby stacji bazowej  na działce nr ewid.: 163/5, obręb Stanisławów, gm. Wolbórz.

Załączniki:
DecyzjaMB