artykuł nr 1

RB.6220.1.35.2019.JR

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie przez Node Frontier Logistic Center – zespołu hal magazynowo-przemysłowych wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną na działkach numer ewidencyjny: 1587/5, 1587/6, 1587/7, 1587/8, 1587/9, 1587/11, 1588/3, 1588/4, 1589/3, 1589/4, obręb 0008 m. Wolbórz, gm. Wolbórz