artykuł nr 1

RB.6220.7.8.2018.2019.JR

POSTANOWIENIE o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie czterech budynków inwentarskich – kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 944 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 795/2, obręb ew. 0033 Żarnowica, gm. Wolbórz.