artykuł nr 1

RB.6220.5.11.2020.MJ, RB.6220.5.12.2020.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW podzielonej na etapy, na działkach o nr ewid. 7/1, 7/2 i 9/1, obręb 08-Dobra Golesze, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Obwieszczenie 1809 KB
Obwieszczenie265 KB