artykuł nr 1

ZOS.6220.5.24.2020.MJ, ZOS.6220.5.25.2020.MJ

OBWIESZCZENIE i ZAWIADOMIENIE dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW podzielonej na etapy, na działkach o nr ewid. 7/1, 7/2 i 9/1, obręb 08-Dobra Golesze, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Zawiadomienie754 KB
Obwieszczenie834 KB