artykuł nr 1

ZOS.6220.8.2021.MJ

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie zmiany prawomocnej decyzji Burmistrza Wolborza znak: ZOS.6220.9.18.2020.MJ z dnia 21.09.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid.: 125/1, 151/1, obr. Golesze, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Obwieszczenie329 KB