artykuł nr 1

ZOS.6220.7.10.2021.MJ

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE dotyczące postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej PV Komorniki o mocy do 1 MW na działce nr ewid.: 357/2 obr. Komorniki, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Obwieszczenie280 KB