artykuł nr 1

ZOS.6220.20.29.2021.MJ, ZOS.6220.20.30.2021.MJ

OBWIESZCZENIE I ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: legalizacji hangaru magazynowego usytuowanego na terenie Zakładu "Fadrew Komponenty Sp. z o.o." (obecnie Polsal Sp. z o.o.) na działce nr ewid. 160/1 w obrębie nr 1 miasta Wolbórz, gm. Wolbórz.