artykuł nr 1

RB.6220.2.60.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zmianie systemu chowu w istniejących obiektach inwentarskich na działce nr 422 obręb Proszenie, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Zawiadomienie287 KB