artykuł nr 1

ZOS.6220.8.35.2020.MJ

ZAWIADOMIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  zespół obiektów do chowu trzody chlewnej wraz z infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 282, 284/1, obręb 26 Proszenie, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Zawiadomienie286 KB