artykuł nr 1

ZOS.6220.7.13.2021.MJ, ZOS.6220.7.14.2021.MJ

ZAWIADOMIENIE i OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej PV Komorniki o mocy do 1 MW na działce nr ewid.: 357/2 obr. Komorniki, gm. Wolbórz.