artykuł nr 1

ZOS.6220.5.36.Z.2016.2020.MJ

OBWIESZCZENIE w sprawie zmiany prawomocnej decyzji Burmistrza Wolborza o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RB.6220.5.53.2016.2019.MJ.JR z dnia 04.06.2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ośmiu budynków inwentarskich – kurników dla brojlerów o łącznej obsadzie nie większej niż 1798 DJP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach numer ewidencyjny: 2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, położonych w  obrębie 0011 Kaleń, gm. Wolbórz.

Załączniki:
Obwieszczenie330 KB