artykuł nr 1

Petycja dotycząca odwodnienia i naprawy nawierzchni drogi gruntowej położonej na działkach nr 350 i 1467/3 obr. 6 m. Wolborza