artykuł nr 1

Ogłoszenie dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów