artykuł nr 1

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/112/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wolbórz na 2016 rok162 KB
Uchwała Nr XVI/113/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wolbórz na 2016 rok90 KB
Uchwała Nr XVI/114/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolbórz43 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały XVI/114/2015180 KB
Załącznik Nr 2 do uchwały XVI/114/2015155 KB
Załącznik Nr 3 do uchwały XVI/114/201543 KB
Załącznik Nr 4 do uchwały XVI/114/201541 KB
Załącznik Nr 5 do uchwały XVI/114/201539 KB
Załącznik Nr 6 do uchwały XVI/114/201574 KB
Uchwała Nr XVI/115/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2015 - 202031 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały XVI/115/2015885 KB
Załącznik Nr 2 do uchwały XVI/115/201547 KB
Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej76 KB
Uchwała Nr XVI/116/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolbórz na rok 2016 MB
Uchwała Nr XVI/117/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbórz na lata 2016 - 202128 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały XVI/117/2015885 KB
Załącznik Nr 2 do uchwały XVI/117/201546 KB
Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej59 KB
Uchwała Nr XVI/118/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolborzu za rok 201541 KB
Uchwała Nr XVI/119/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wolborzu za rok 201577 KB
Uchwała Nr XVI/120/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Miejskiej w Wolborzu za rok 201563 KB
Uchwała Nr XVI/121/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolborzu na rok 201636 KB
Uchwała Nr XVI/122/2015 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Wolborzu na rok 201668 KB
Uchwała Nr XVI/123/2015 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Wolborzu na rok 201644 KB