artykuł nr 1

Wykonanie budżetu i pomoc publiczna za 2016 rok.

Wykonanie budżetu i pomoc publiczna za 2016 rok.