artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wolbórz na dzień 31 grudnia 2016r.