artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2018r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2018r.