artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenie majątkowe Dymitra Jędryki.

Załączniki:
Załącznik783 KB