artykuł nr 1

Interpelacja - dotyczy akcji burzenia gniazd ptaków zasiedlających lasek przy Szkole Podstawowej w Wolborzu