artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Radnego Krzysztofa Czapli