artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe Magdaleny Wierzch - starszy pracownik socjalny MOPS.

Załączniki:
olejnik_magdalena.pdfMB