artykuł nr 1

Burmistrz Wolborza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lubiaszów Stary

Załączniki:
Załącznik15 KB
artykuł, nr 2

Rozstrzygnięcie skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

Artykuł archiwalny, publikacja zakończyła się w dniu 2023-05-05

artykuł nr 3

Wykaz zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do najmu

Załączniki:
Załącznik13 KB
artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie ewidencyjnym Lubiaszów Stary

Załączniki:
Załącznik17 KB
artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolbórz przeznaczonej do użyczenia

Załączniki:
Załącznik13 KB