artykuł nr 1

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Tomasz Szwed e-mail: inspektor@cbi24.pl Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  
artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wolborzu

Załączniki:
Klauzula informacyjna 454 KB
artykuł nr 3

Klauzula informacyjna - zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

Załączniki:
klauzula_zakup_wegla.pdf368 KB
artykuł nr 4

klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego

artykuł nr 5

Klauzula informacyjna - przydział lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbórz