artykuł nr 1

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Tomasz Szwed e-mail: inspektor@cbi24.pl Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  
artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wolborzu

Załączniki:
Klauzula informacyjna 287 KB
artykuł nr 3

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie miasta Wolbórz

artykuł nr 4

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy - Centralny Rejestr Wyborczy

Załączniki:
klauzula_informacyjna_crw.pdf200 KB
artykuł nr 5

Klauzula informacyjna - zaświadczenie o prawie do głosowania