artykuł nr 1

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Tomasz Szwed e-mail: inspektor@cbi24.pl Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  
artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wolborzu

Załączniki:
Klauzula informacyjna 287 KB
artykuł nr 3

Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie miasta Wolbórz

artykuł nr 4

Klauzula informacyjna - decyzja o warunkach zabudowy

artykuł nr 5

Klauzula informacyjna - mąż zaufania wybory do Parlamentu Europejskiego