artykuł nr 1

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
Spis MPZP138 KB
artykuł nr 2

22. Uchwała Nr XLV/421/2022 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego Proszenie w miejscowości Proszenie, gm. Wolbórz

artykuł nr 3

21. Uchwała Nr XLV/420/2022 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego Polichno w miejscowości Polichno, gm. Wolbórz

artykuł nr 4

20. Uchwała Nr XLIV/414/2022 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego Żarnowica w miejscowościach Żarnowica Duża i Żarnowica Mała, gm. Wolbórz

artykuł nr 5

19. Uchwała Nr XLIV/415/2022 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących fragmenty obrębu geodezyjnego Psary w miejscowościach Psary Stare, Psary Witowskie, Psary Lechawa, gm. Wolbórz