artykuł nr 1

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych w roku 2020.

Załączniki:
Załącznik335 KB
artykuł nr 2

Informacja

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Wolbórz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
artykuł nr 3

Informacja

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
artykuł nr 4

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - miejsce: Wolbórz, Pl. Jagiełły - termin: 09.09.2020 r. godz. 10:00.
artykuł nr 5

Informacja w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Załączniki:
i2.pdfMB
i1.doc27 KB