artykuł nr 1

Zaproszenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Wolbórz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
artykuł nr 2

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty przyrządzania dań z grilla”.

Załączniki:
Załącznik907 KB
artykuł nr 3

Informacja o możliwości uzyskania dotacji na zadania publiczne z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 r.

Załączniki:
Załącznik46 KB
artykuł nr 4

Burmistrz Wolborza ogłasza zamiar osunięcia drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej - obr. ewid. PGR Bogusławice.

Załączniki:
Ogłoszenie251 KB
Wniosek13 KB
artykuł nr 5

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Załączniki:
Załącznik341 KB