artykuł nr 1

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 r. przez Burmistrza Wolborza oraz Radę Miejską w Wolborzu

artykuł nr 2

Petycja w sprawie podpisów elektronicznych

Załączniki:
Odpowiedź 223 KB
PetycjaMB
artykuł nr 3

Petycja w sprawie montażu oświetlania ulicznego na drodze o nr działki 113 obręb Dobra Golesze

artykuł nr 4

Petycja - dotycząca podjęcia przez Radę Miejską w Wolborzu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, a działających na terenie Gminy Wolbórz w wysokości wyższej, niż podstawowa kwota dotacji.