artykuł nr 1

Petycja - dotycząca podjęcia przez Radę Miejską w Wolborzu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, a działających na terenie Gminy Wolbórz w wysokości wyższej, niż podstawowa kwota dotacji.

Dostępne kategorie:
2023 rok
2022 rok
2017 - 2021 rok