artykuł nr 1

Zarządzenie nr 72/2021

ZARZĄDZENIE NR 72/2021 BURMISTRZA WOLBORZA z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wolbórz.
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 34/2021

Załączniki:
Zarządzenie816 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 6/2021

Zarządzenie nr 6/2021 w sprawie minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów na cele rolnicze i nierolnicze oraz najmu lokali użytkowych.
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Wolborza w sprawie programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wolborzu.