artykuł nr 1

Zarządzenie nr 6/2021

Zarządzenie nr 6/2021 w sprawie minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntów na cele rolnicze i nierolnicze oraz najmu lokali użytkowych.
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 71/2020 Burmistrza Wolborza w sprawie programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Wolborzu.