artykuł nr 1

Ogłoszenie

Burmistrz Wolborza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 p.n.: Zadanie nr 1 - Droga do Mistrzostwa, Zadanie nr 2 - Sportowy Sukces.

obrazek
Załączniki:
Załącznik39 KB
Załącznik92 KB
Załącznik123 KB
OgłoszenieMB